1

شایعه شده مدیر موفق در Buzz

News Discuss 
لطفا اینترنت خود را بررسی فرمائید. مشاروان همراه همیشگی شما روانشناسی مثبت گرا چیست و چگونه می تواند به شما کمک کند؟ یک مدیر موثر اگر نمی تواند به خودش انگیزه دهد , نمی تواند به دیگران نیز انگیزه دهد . استفاده از علائم نگارشی و دستوری به صورت حرفه https://getsocialsource.com/story13393589/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story